WELKOM BIJ ARCHIKLAS

onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs

Archiklas brengt kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bij door middel van een reeks architectuurlessen, waarin creativiteit en ontwerpend leren een grote rol speelt.

 


WAT DOET ARCHIKLAS?

Archiklas komt langs op de midden- en bovenbouw van basisscholen en BSO’s om een reeks architectuurlessen te verzorgen. Een reeks bestaat uit 8 lessen van minimaal 1,5 uur en hanteert een vaststaande volgorde, gebruikelijk voor een ontwerpproces: analyse, schets- en ontwerpfase, experiment- en bouwfase en presentatie. 

Aan de hand van dit ontwerpproces worden de 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, samenwerken en communiceren, informatie verwerken, problemen oplossen en reflecteren aangeleerd. 

Hiernaast wordt -binnen diverse thema’s- kennisgemaakt met ontwerpbeginselen als schetsen, tekenen op schaal, het maken van een constructie, perspectiefleer en het bouwen van een maquette. Aan het eind van elk thema presenteren de leerlingen hun proces en eindproduct, waarbij de eindproducten samen een groter geheel vormen. 
Een greep uit mogelijke thema’s: Wonen op water, Tiny houses, Fantasiestad, Ecodorp of School van de toekomst.

WAAROM ARCHIKLAS?

In het huidige schoolsysteem wordt met name gebruik gemaakt van verbaal-linguïstische informatieoverdracht, terwijl leerlingen op zoveel verschillende manieren kunnen leren, informatie kunnen onthouden en over kunnen dragen. Door de focus te leggen op onderzoekend en ontwerpend leren en ook visuele middelen te bieden voor informatieoverdracht -zoals schetsen en maquettes- biedt Archiklas een aanvulling op de huidige lesmethodes.