onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen

Archiklas staat voor een creatieve samenleving. Een samenleving waarin ontwerpers mee denken over ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn van mening dat ontwerpers getraind worden om problemen om te keren naar een oplossing. En dat is nodig!

De wereld heeft bewoners nodig, die nadenken over het geheel, bewoners die zorg dragen voor de aarde en àl haar bewoners. De kinderen van nu zullen in de wereld met steeds complexere problemen hun weg moeten vinden naar goede keuzes. Ze hebben daarbij andere vaardigheden nodig dan hun ouders of grootouders.

Bij kinderen in de leeftijdscategorie van 7-12 is een enorme ideeënvoorraad, nieuwsgierigheid, enthousiasme, een ongeremdheid en drive om een gedachte goed uit te werken. Sommige kinderen krijgen van huis uit een stimulans om creatief te denken, te associëren en voorbeelden om te buigen naar eigen gedachten, maar andere kinderen zijn hier minder in geoefend en komen soms niet verder dan het exact namaken van een voorbeeld. Het aanwakkeren van het zelf denken, oplossingen verzinnen, zelfregulering en reflectie is essentieel voor de vaardigheden van de volwassenen van morgen. Archiklas voelt zich verantwoordelijk om alle kinderen een basis te geven in deze vaardigheden, om kinderen bewust te maken van hun kunnen en hun mogelijkheden invloed uit te oefenen.


Archiklas heeft zich als doel gesteld om kinderen te leren hoe ze impact kunnen maken op hun omgeving. Dit doen we door ze vaardigheden aan te leren door middel van architectuurlessen en workshops voor scholen en organisaties