onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen

Waarom Archiklas

Archiklas voorziet in 5 behoeften van het primair onderwijs, te weten:

-         Onderzoekend en ontwerpend leren

-         Wetenschap en technologie

-         21e-eeuwse vaardigheden

-         Aanvulling op de lesmethode

-         Cultuuronderwijs

 

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn complementair. Door middel van onderzoekend leren gaan leerlingen op verkenning uit en zoeken uit hoe dingen werken. Door middel van ontwerpend leren bedenken leerlingen een oplossing of product. Voor beide zijn creativiteit, associatief denkvermogen, verschillende interpretaties, nieuwsgierigheid en kritisch vermogen nodig. Met onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen precies die vaardigheden waar deze tijd om vraagt. Zeker als het is ingebed in het reguliere onderwijsprogramma.

Wetenschap en technologie (W&T)

Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. 

Archiklas wil kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap en ze uitdagen om probleemoplossend en creatief te denken. 

 

21e-eeuwse vaardigheden

Door middel van onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen leerlingen talenten bij henzelf en de vaardigheden van de 21e eeuw: samenwerken, creativiteit, ict-vaardigheden, communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden, culturele vaardigheden en probleemoplossend vermogen.  

 

Aanvulling op de huidige lesmethodes

In het huidige schoolsysteem wordt met name gebruik gemaakt van verbaal-linguïstische informatieoverdracht, terwijl leerlingen op zoveel verschillende manieren kunnen leren, informatie onthouden en over kunnen dragen. Door de focus te leggen op onderzoekend en ontwerpend leren en ook visuele middelen te bieden voor informatieoverdracht -zoals schetsen en maquettes- biedt ArchiKlas een aanvulling op de huidige lesmethodes.