onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen

Archiklas vult de huidige lesmethodes aan met architectuurlessen. We bieden kinderen spelenderwijs een breed palet aan vaardigheden aan met de focus op onderzoekend en ontwerpend leren. Met onze lessen sluiten we aan bij onderwerpen die op dit moment spelen in het primair onderwijs.  Architectuur is een mooie cross-over tussen techniek en cultuur, wetenschap en kunst. Deze harde en zachte kant spreekt zowel jongens als meisjes aan. De praktische en theoretische kant van het vakgebied sluit aan bij kinderen die liever met hun handen werken én bij kinderen die meer met hun hoofd werken.  


Onderzoekend en ontwerpend leren 

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn complementair. Door middel van onderzoekend leren gaan leerlingen op verkenning uit en zoeken uit hoe dingen werken. Door middel van ontwerpend leren bedenken leerlingen een oplossing of product. Voor beide zijn creativiteit, associatief denkvermogen, verschillende interpretaties, nieuwsgierigheid en kritisch vermogen nodig. Met onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen precies die vaardigheden waar deze tijd om vraagt. Zeker als het is ingebed in het reguliere onderwijsprogramma. 


 Wetenschap en technologie (W&T)

Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Archiklas wil kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap en ze uitdagen om probleemoplossend en creatief te denken.  


Kunst- en Cultuuronderwijs 

Met voorbeelden en verhalen over architecten, hun dromen en gebouwen, kan Archiklas kinderen inspireren. Met prikkelende vragen over de gebouwde omgeving, het samenleven of verschillende woonvormen, wordt er op grote en kleine schaal betekenis gegeven aan de waarde en het waarom van ontwerp. 

Naast kennis zet Archiklas in op ontwerpvaardigheden, zoals schetsen, presenteren, maquette bouwen. Hiermee leren de kinderen om te onderzoeken. Daarnaast zien wij dat het belangrijk is dat kinderen een zekere vrijheid en durf ontwikkelen om elkaar beeldend iets duidelijk te maken. 
Het experiment is een belangrijk onderdeel van de Archiklaslessen. Tijdens het maken van maquettes wordt de klas gestimuleerd om te onderzoeken met vormen, materialen en ruimtes.


21 e eeuwse vaardigheden

De samenleving van de 21ste eeuw stelt hoge eisen aan het onderwijs. De maatschappij verandert in hoog tempo, ontwikkelingen gaan snel en er wordt een groot beroep gedaan op een groot aantal nieuwe vaardigheden. die  als samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch en probleemoplossend denken. Archiklas combineert de 21st century skills met datgene wat benodigd is voor een goed ontwerpproces en focust daar mee op samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. 
·      We laten de kinderen veel samenwerken. Soms samen aan één opdracht, soms leren ze elkaar gebruiken als sparringpartner of als kritische blik op wat ze doen.
·      Creatief denken, leren omdenken, out of de box denken en heel belangrijk, we leren de kinderen dat iedereen creatief kan zijn.  
·      Leren om goed te communiceren. Niet alleen verbaal, maar zeker ook door het gebruik van visuele middelen zo als schetsen en maquettes. We leren de kinderen ook hun ideeën te presenteren. In de vorm van een eindpresentatie maar ook tussentijds aan klasgenoten uitleggen wat ze doen, wat hun gedachten daarachter zijn.
·      Kritisch denken. Hierbij leren we leerlingen reflecteren op hun eigen werk en keuzes maken tijdens het ontwerpproces. In een ontwerpopgave werken we vaak met variantenstudies, probeer meerdere oplossingen te bedenken en bepaal daarna van elke variant wat je er goed en minder goed aan vindt
·      Probleemoplossend vermogen. We leren een probleem definiëren, een onderzoeksvraag op te stellen en we leren ze zoeken naar oplossingen


Aanvulling op de huidige lesmethodes

In het huidige schoolsysteem wordt met name gebruik gemaakt van verbaal-linguïstische informatieoverdracht, terwijl leerlingen op zoveel verschillende manieren kunnen leren, informatie onthouden en over kunnen dragen. Door de focus te leggen op onderzoekend en ontwerpend leren en ook visuele middelen te bieden voor informatieoverdracht -zoals schetsen en maquettes- biedt Archiklas een aanvulling op de huidige lesmethodes.