onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen

ONS AANBOD 

In ons aanbod van lessenreeksen en workshops staat steeds de ontwerpcyclus centraal. Leerlingen maken kennis met onderzoekend en ontwerpend leren met architectuur als middel. In overleg zijn de reeksen aan te passen aan de thema's die uw school behandelt. Wij denken graag mee.


LESSENREEKSEN

Een lessenreeks bestaat uit 6-8 lessen van 1.5 uur en hierin staat bijvoorbeeld de opbouw van een ontwerp centraal. Hoe vlieg je een opgave aan? Hoe zorg je dat je niet vast blijft zitten op een idee? Hoe kom je samen tot de beste oplossingen? Hoe werk je een idee uit, zodanig dat je de eisen niet uit het oog verliest?

 In elke lessenreeks komen de vaardigheden onderzoeken, brainstormen, inleven, ontwerpen, schetsen, tekenen, vormstudie, samenwerken, presenteren en reflecteren aan bod. 


Wonen in de ruimte

Wonen in de ruimte

Groep 6, 7, 8

Themawoorden planeten, locatieverkenning, schaaltekenen, zwaartekracht, opdrachtgever

Ecologisch dorp

Ecologisch dorp

Groep 7,8

Themawoorden duurzaamheid, milieu, groen, afvalstromen, voedselproductie, publieke voorzieningen, hergebruik, circulair, zelfvoorzienend, energie opwekken

Wonen op water

Wonen op water

Groep 6,7,8

Themawoorden woonboot, drijven, haven, stadsuitbreiding, verplaatsen

Fantasiestad

Fantasiestad

Groep 4,5

Themawoorden fantasie, creativiteit, dromen, mobiliteit

Bouwen met afval

Bouwen met afval

Groep 6,7,8

Themawoorden duurzaamheid, milieu, plastic, hergebruik, afval, recyclen, circulair, tweedehands, toekomst, constructie

De camper

De camper

Groep 6,7,8

Themawoorden mobiliteit, compact, zelfvoorzienend, wereldreis, tijdelijkheid

Tiny houses

Tiny houses

Groep 6,7,8

Themawoorden duurzaamheid, efficiënt, compact, toekomst, multifunctioneel, zelfvoorzienend, zonne-energie, moestuin, waterfilter

Architectuurgeschiedenis

Architectuurgeschiedenis

groep 7,8

Themawoorden architectuurstijlen, architecten, bouw, iconische gebouwen

Constructie

Constructie

Groep 7,8

Themawoorden materialen, sterkte, stabiliteit, stijfheid, stevigheid, rekenen

Bouwen in de oude havengebieden

Bouwen in de oude havengebieden

Groep 4 t/m 8

Themawoorden haven, hergebruik, herbestemming, kunstzinnige bouwwerken, wonen, industrieel

School van de toekomst

School van de toekomst

Groep 5,6,7,8

Themawoorden leerlingen, toekomst, schoolplein, automatisering, digitalisering, lokalen

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Groep 7,8

Themawoorden duurzaamheid, elektrisch rijden, logistiek, circulaire economie, vervoer, straten, wijken

Museum

Museum

Groep 7,8

Themawoorden beleving, tentoonstelling, inrichting, interieur, route, publiek, omgeving


WORKSHOPS

In een workshop wordt  ingegaan op één van de ontwerpvaardigheden of komen meerdere vaardigheden kort aan bod.  De workshops zijn voor scholen los te programmeren, maar kunnen ook onderdeel zijn van een evenement of een projectweek. We refereren de workshops altijd aan concrete projecten, waardoor de lessen én tot de verbeelding spreken én de toepasbaarheid direct duidelijk is. 

Brainstormen

Brainstormen

Groep 4 t/m 8

Leerdoelen creatief denken, out-of-the-box denken, associëren, samenwerken

Maquette maken

Maquette maken

Groep 4 t/m 8

Vaardigheden vormstudie, materiaal verbeelden, schaal bepalen, constructie bouwen

Constructie

Constructie

Groep 4 t/m 8

Vaardigheden Sterkte bepalen, stabiliteit creëren, rekenen, experimenteren

Schaaltekenen

Schaaltekenen

Groep 7, 8

Vaardigheden schaal berekenen, maatvast tekenen, fijne motoriek

Gebouw hergebruiken

Gebouw hergebruiken

Groep 6,7,8

Vaardigheden

Presenteren

Presenteren

Groep 4 t/m 8

Vaardigheden Verbeelden, spreken, samenwerken, verhaallijn opbouwen

Analyseren van iconische gebouwen

Analyseren van iconische gebouwen

Groep 7,8

Vaardigheden vormstudie, verbeelden, analyseren, inleven, begrijpend lezen, tekenen

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Als Archiklas niet past binnen het curriculum van de school, hebben wij de mogelijkheid om Archiklas als naschoolse activiteit aan te bieden. Een school of een oudervereniging die de buitenschoolse activiteiten organiseert kan contact opnemen met Archiklas. Wij komen dan zelf in de klas om leerlingen te enthousiasmeren en bij voldoende inschrijvingen start een naschoolse cursus. 


SPECIALE EVENEMENTEN 

Naast onze cursussen geven we ook losse op maat gemaakte workshops voor bijvoorbeeld festivals of de gemeente. Denk aan instuifacties met doorlopend programma of compleet verzorgde workshops met inleidende sprekers of aanvullende excursies. Het ontwerpproces blijft centraal staan. Al is de opdracht of het tijdsbestek nog zo klein, wij zullen altijd zoeken naar het waaróm en kinderen uitdagen om verfrissende oplossingen te bedenken.