onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen

ONS AANBOD 

ArchiKlas komt langs op school om een reeks architectuurlessen te verzorgen. Een reeks bestaat uit 6-8 lessen van 1,5 uur en bestaat uit een vaststaande volgorde, gebruikelijk voor een ontwerpproces. Een analyse, schets- en ontwerpfase, een experiment- en bouwfase en presentatie.  Ook worden verschillende kerndoelen behandeld die vallen onder de leerlijnen natuur en techniek, kunstzinnige oriëntatie en rekenen. 

Na een intakegesprek met de contactpersoon wordt de lessenreeks zo nodig op maat gemaakt en besproken met de contactpersoon en de groepsleerkracht. Tijdens de lessenreeks onderhouden de groepsleerkracht en de Archiklas leerkracht contact over de lessenserie en de leerlingen. Aan het eind van de lessenreeks wordt deze geëvalueerd. 


LESSENREEKSEN

Een woning voor de koning

Een woning voor de koning

Inhoud Introductie op de architectuur en ontwerpen. Leer te kruipen in de huid van iemand anders en een passend ontwerp te maken. Doorloop de hele ontwerpcyclus van onderzoek naar eindpresentatie met telkens jouw opdrachtgever in je hoofd.

groep 7,8

Duur 8 lessen van 1,5 uur

Themawoorden opdrachtgever, onderzoek, kritisch denken, analyse, schetsen, meten, schaaltekenen, presenteren.

Wonen op een planeet

Wonen op een planeet

Inhoud Introductie op plaatsspecifiek ontwerpen. Hoe kan je wonen op een plek die je niet kent, waar je nog nooit bent geweest? Een plek met andere natuurverschijnselen. Je zult op onderzoek uit moeten, je fantasie de loop moeten laten gaan om jouw beste huis op die buitenaardse plek te kunnen ontwerpen.

Groep 6, 7, 8

Duur 8 lessen van 1,5 uur

Themawoorden planeten, locatieverkenning, ruimte, het onbekende, schaaltekenen, zwaartekracht, samenwerken, presenteren.zwaartekracht, opdrachtgever

Hotel Hergebruik

Hotel Hergebruik

Inhoud Samen met je klasgenoten ontwerp je een hotel, volledig gemaakt van gebruikte materialen. Je denkt na hoe de afvalstromen zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt. De maquette van jullie ontwerp bestaat uiteraard ook alleen maar uit 2e-handsmaterialen.

Groep 6,7,8

Duur 8 lessen van 1,5 uur

Themawoorden duurzaamheid, milieu, plastic, hergebruik, afval, recyclen, circulair, tweedehands, toekomst, constructie, samenwerken

Waterwonen

Waterwonen

Inhoud - Doordat er meer hevige regenbuien komen, doordat de grond daalt en doordat onze stad onder de zeespiegel ligt, moet Rotterdam rekening houden met meer water en overstromingen in de toekomst. Maar wat betekent dat voor de woonwijken, de pleinen en het verkeer? Individueel en in groepjes toekomst gerichte oplossingen bedenken en visualiseren.

Groep 6,7,8

Duur 8 lessen van 1,5 uur

Themawoorden brainstormen, stedenbouw, drijven, haven, verplaatsen, wateropgave

School van de toekomst

School van de toekomst

Inhoud - Hoe zou jij het vinden als jouw school door traplopende kinderen zijn eigen energie kan opwekken? Of als de gevel van jouw school ook als klimmuur gebruikt kan worden. Hoe kan jullie schoolgebouw veranderen in de leukste en vernieuwendste school van Rotterdam?

Groep 5,6,7,8

Duur 8 lessen van 1,5 uur

Themawoorden leerlingen, toekomst, schoolplein, automatisering, digitalisering, lokalen, energietransitie, slimme gevel

LESSENREEKS OP MAAT

Naast de bovenstaande, bestaande lessenreeksen biedt Archiklas ook de mogelijkheid een lessenreeks op maat te maken. Met de ontwerpcyclus als basis kunnen we verschillende thema’s in de gebouwde omgeving vastpakken en daar een educatief programma van maken.  Dit doen we graag met partners uit de praktijk.


NASCHOOLSE ACTIVITEIT

Als Archiklas niet past binnen het curriculum van de school, hebben wij de mogelijkheid om Archiklas als naschoolse activiteit aan te bieden. Een school of een oudervereniging die de buitenschoolse activiteiten organiseert kan contact opnemen met Archiklas. Archiklas komt dan zelf in de klas om leerlingen te enthousiasmeren en bij voldoende inschrijvingen start een naschoolse cursus. 


WORKSHOPS

In een workshop wordt  ingegaan op één van de ontwerpvaardigheden of komen meerdere vaardigheden kort aan bod.  De workshops zijn voor scholen los te programmeren, maar kunnen ook onderdeel zijn van een evenement of een projectweek. We refereren de workshops altijd aan concrete projecten, waardoor de lessen én tot de verbeelding spreken én de toepasbaarheid direct duidelijk is. 

Brainstormen

Brainstormen

Groep 4 t/m 8

Duur minimaal 1,5 uur

Leerdoelen creatief denken, out-of-the-box denken, associëren, samenwerken

Maquette maken

Maquette maken

Groep 4 t/m 8

Duur 2 x 1,5 uur

Vaardigheden vormstudie, materiaal verbeelden, schaal bepalen, constructie, balans

Constructie Bouwen

Constructie Bouwen

Groep 4 t/m 8

Duur 1,5 uur

Vaardigheden Sterkte bepalen, stabiliteit creëren, rekenen, experimenteren

Schaaltekenen

Schaaltekenen

Groep 7, 8

Vaardigheden schaal berekenen, maatvast tekenen, fijne motoriek

Duur 2 x 1,5 uur

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Als Archiklas niet past binnen het curriculum van de school, hebben wij de mogelijkheid om Archiklas als naschoolse activiteit aan te bieden. Een school of een oudervereniging die de buitenschoolse activiteiten organiseert kan contact opnemen met Archiklas. Wij komen dan zelf in de klas om leerlingen te enthousiasmeren en bij voldoende inschrijvingen start een naschoolse cursus.